Nabíječe trakčních baterií

Společnost Lifttech nabízí široký sortiment nabíječů  trakčních i gelových baterií od výrobce MLR. Tyto nabíječe představují špičku ve své třídě a jejich používání má optimální vliv na životnost baterií.

Nabíječe výrobce MLR jsou charakteristické svými pokročilými funkcemi pro optimalizaci nabíjecích cyklů, kontrolními mechanismy zabraňujícími poškození připojených přístrojů a diganostickými funkcemi pro detekci možných problémů a vad baterií. 

MICRO-LOGIC

 • nabíječ startovacích baterií
 • obsahuje elektronickou kartu vybavenouj procesorem

 • inteligentní časovač (řízen mikroprocesorem; může být nastaven na dobu od 15 min. do 3 hod dle stavu baterie)
 • bezpečnostní spínač (aktivuje se, pokud neprobíhá nabíjecí cyklus správně)

 • minimální napětí baterie potřebné k začátku nabíjení je 3V
 • kontrola zapojení baterie k nabíječi (vyloučení přepólování)

 • ochranné jištění vstupního proudu
 • nabíjecí cyklus Wa

 • signalizace pomocí dvou světelných-diod
 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení

MICRO- GOLF-A

 • nabíječ gelových baterií a nízkých trakcí
 • obsahuje elektronickou kartu vybavenou procesorem

 • elektronické ovládání S.C.R.
 • signalizace pomocí tří svítivých diod

 • elektronická ochrana proti přebíjení baterií
 • ochranné jištění vstupního proudu

 • kontrola zapojení baterie k nabíječi (vyloučení přepólování)
 • ochranné teplotní čidlo

 • omezení výstupního proudu v závislosti na teplotě baterie (u některých typů)
 • nabíjení i úplně vybité baterie

 • přednabíjení při 2 Voltech na článek
 • dorovnává výstupní napětí při poklesu vstupního napětí

 • dvojice nabíjecích kabelů s dvojitou izolací
 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení

MICRO- TECH-A

 • nabíječ trakčních baterií
 • obsahuje elektronickou kartu vybavenou procesorem

 • inteligentní časovač (řízen mikroprocesorem; může být nastaven na dobu od 15 min. do 4 hod dle stavu baterie)
 • bezpečnostní spínač (aktivuje se, pokud nabíjecí cyklus neprobíhá správně)

 • automatický start vyrovnávacího nabíjení
 • nabíjení i dlouho nepoužívané baterie

 • kontrola zapojení baterie k nabíječi (vyloučení přepólování)
 • automatický start nabíjení

 • čtyři stupně nabíjení signalizované pomocí světelných diod
 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení

 • charakteristika nabíjení Wa
 • ochranné jištění vstupního a výstupního proudu

 • průběh nabíjení ovládaný dle volby (manuálně - automaticky)

MICRO- CONTROL-A

 • nabíječ trakčních baterií
 • obsahuje multi-napěťovou elektronickou kartu vybavenou procesorem

 • obsahuje záložní mikroprocesor
 • automatický start nabíjení

 • čtyři stupně nabíjení signalizované svítivými diodami
 • parametry nabíjecích cyklů lze naprogramovat externím programátorem

 • nabíječ ukládá parametry 22 posledních nabíjecích cyklů (tj. počáteční a konečný nabíjecí proud a napětí, chyby, dodanou kapacitu)
 • naprogramování čerpadla provzdušňování

 • zjednodušená signalizace: ON-OFF-STOP
 • ochranné teplotní čidlo transformátoru

 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení 

MICRO- DIGITAL-A

 • nabíječ trakčních baterií
 • obsahuje elektronickou kartu vybavenou procesorem, která je vyměnitelná bez nastavení

 • obsahuje záložní mikroprocesor
 • digitální displej a červená svítivá dioda informuje o nabíjecím proudu, průměrném napětí baterie a kapacitě

 • zjednodušená signalizace: ON-OFF-STOP
 • automatický nebo odložený start až o 25 hodin

 • mikroprocesor ovládá: počáteční nabíjení, dokončovací nabíjení, formátovací nabíjení,vyrovnávací nabíjení, nabíjení bez přerušení
 • optimálně nastavený čas nabíjení dle velikosti nabíjecího proudu

 • signalizace ERROR (defektní baterie, nekompatibilní baterie, spálená pojistka, vnitřní porucha)
 • dorovnává výstupní napětí při poklesu vstupního napětí

 • možnost naprogramování manuálního nabíjení od 1 do 60 hodin
 • nabíječ ukládá parametry 22 posledních nabíjecích cyklů (tj. počáteční a konečný nabíjecí proud a napětí, chyby, dodanou kapacitu)

 • naprogramování dolévání vody a provzdušňování (pouze pro WoWa)
 • následně mohou být naprogramovány tyto parametry: napětí baterie, proud, stupeň nabití(2,4V), vyrovnávací nabíjení, formátovací nabíjení, časovač, nastavení displeje, naprogramování nabíjecí charakteristiky Wa-WoWa

 • může být umístěn na stěnu
 • krytí dle norem IP20, splňuje normy dle CE pro bezpečnost a elektromagnetické rušení

© 2011–2024 LiftTech s.r.o. | Manipulační technika Brno | webdesign: Synetix