Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Lifttech s.r.o., se sídlem Bohunická 114/61, 619 00 Brno, IČ: 29302960, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72633 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • e-mail

Jméno, příjmení, název společnosti a e-mail je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz (poptávku). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Lifttech s.r.o., Bohunická 114/61, 619 00 Brno-jih.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Poskytovatel webhostingového serveru Synetix
b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

© 2011–2024 LiftTech s.r.o. | Manipulační technika Brno | webdesign: Synetix