Jak vybírat techniku

Základní výběr pohonu je prvotním parametrem pro výběr techniky (diesel, elektro, LPG) vzhledem k typu provozu a daných norem pro provoz manipulační techniky.

 

Základní technické parametry

 • Nosnost
 • Výška zdvihu h3
 • Stavební výška h1
 • Šířka b
 • Délka l
 • Poloměr otáčení Wa
 • Typ pneumatik

 

Výše uvedené parametry by si každý měl pečlivě zkonzultovat,vzhledem k prostoru, ve kterém bude vozík provozován. Při chybném výběru často dochází ke komplikaci při jeho provozování.

 

Nejčastější chyby

Špatně zvolená nosnost:

 • Je třeba se přesně seznámit se zátěžovým diagramem každého vozíku a pochopit závislost termínu „vyložení těžiště“ vzhledem k celkové nosnosti a tvaru břemene a znát své budoucí potřeby manipulace. Velké problémy nastávají u netypických břemen, které nejsou na standardních EURO paletách

 • Je třeba zvážit možnou budoucí potřebu přídavného zařízení (boční – otoč, hydraulické vidlice, radlice, kleště atd.), kdy každé toto zařízení snižuje celkovou nosnost vozíku

 • Je třeba zvážit možnou budoucí potřebu přídavného zařízení (boční posuv – otoč, hydraulické vidlice, radlice, kleště atd.), kdy každé toto zařízení snižuje celkovou nosnost vozíku

 • POZOR – při maximální výšce zdvihu je nosnost vozíku vždy nižší – opět závislost na zátěžovém diagramu

 

Špatně zvolená výška zdvihu:

 • Je třeba přesně znát maximální výšku uložení břemene, výška zdvihu je vždy dána horní hranou vidlic

 • Při manipulaci ve stísněných prostorech je nutno velmi pečlivě zvážit výběr typu zvedacího zařízení (SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX)

 

Špatně zvolené parametry (šířka, délka, poloměr otáčení):

POZOR! Vždy pečlivě zkontrolujte tyto parametry vzhledem k manipulačním prostorám, a to zejména :

 • Šířku pracovní uličky

 • Rozměry vjezdových vrat

 • Případné překážky v dráze manipulace

 • Velikost břemene

 • Při zakládání nutno počítat s vysunutím zvedací věže

 

Špatně zvolené pneumatiky:

 • Velmi pečlivě zvolit mezi vzdušnicovou nebo superelastickou pneumatikou

 • Vzdušnicové pneu volit tam, kde nehrozí časté defekty a tam kde jsou v dráze pojezdu vozíku časté nerovnosti (železniční přejezd, panelová cesta atd.)

 • Superelastické pneu jsou vhodné pro všechny ostatní povrchy a zejména pak pro náročné strojírenské provozy(slévárny, kovošrot, sklárny, ocelárny, přístavy atd.)

 • Nešpinící pneu zvolit tam, kde nejsou žádoucí jakékoliv nečistoty na povrchu 

 

Stále si nejste jisti, jaké parametry jsou pro vás nejvhodnější? Rádi vám se správným výběrem poradíme!

Kontaktujte nás

© 2011–2024 LiftTech s.r.o. | Manipulační technika Brno | webdesign: Synetix